Extra arbetsdagar den 10 och 11 mars

Klubben behöver din hjälp till de extra arbetsdagarna den 10 resp 11 mars

Under veckan kommer äntligen våra y-bommar att levereras vilket möjliggör färdigställandet av de nya båtplatserna. Arbetet med monteringen kommer att ske helgen den 10 resp 11 mars. Vi är tacksamma om så många av er som möjligt kan delta i arbetet alltså även ni som inte kommer att få y-bommar (ju fler händer etc…). Separata kallelser kommer att gå ut till er som är direkt berörda.

Förutom y-bomsmontering kommer eldning av trärester och byggande av en ny anslutningsramp ske.

Om det skulle vara möjligt så ta med skruvdragare och spärrskaft (hylsstorlek har jag inte kunnat få reda på i skrivandets stund men de bör ligga mellan 13-21). Naturligtvis finns både borrmaskin och spärrskaft på klubben men jag tror vi tjänar tid  om vi har fler.

Varm mat kommer serveras.

10 mars 09.00-15.00

11 mars 09.00-15.00

PS. Vet att det blivit kort om tid för informationen men vi har inte fått allting på plats förrän fredagen den 24 februari

Hälsningar,

Ronald