Påminnelse – medlemmar till utvecklingsrådet

Vi vill återigen påminna om att föreningen behöver medlemmar till det nystartade utvecklingsrådet. Tanken är att utvecklingsrådet ska jobba med långsiktiga utvecklingsfrågor. Vi ser gärna kvinnliga och yngre sökande och gärna motorbåtsägare, men givetvis diskriminerar vi ingen. Det viktiga är engagemang för klubbens framtid.

Intresserade får gärna kontakta Rune Helmby (08-777 07 86) eller Björn Hollertz (070-595 29 86).