Medlemmar till utvecklingsrådet sökes

Oxnö Båtförening söker medlemmar till föreningens nya utvecklingsråd. Tanken är att utvecklingsrådet ska jobba med större frågor för att utveckla båtklubben på lång sikt. Sammankallande kommer vara Björn Hollerz. Motion om detta kommer på årsmötet i januari.