Y-bommar eller boj på ”nya” fasta bryggan

I samband med att Fasta Bryggan byts ut i höst kommer bryggplatserna på den ”nya” fasta bryggans utsida (plats 199-228) erbjudas y-bommar till självkostnadspris. Ingen är tvungen att skaffa y-bommar, men de bryggplatsinnehavare som vill fortsätta förtöja med boj kan komma att få flytta till annan plats på bryggan.

Om du har frågor kring detta går det bra att kontakt Gunnar Tulldahl, hamnkapten, på 0709 68 99 14 eller maila gunnar.tulldahl@telia.com.