Enkät – vill du ha Y-bommar?

Båtklubben genomför just nu en enkät för att undersöka om intresse finns för Y-bommar till en uppskattad engångskostnad på 5 000 kr per bryggplatsinnehavare. Du finner enkäten till höger på hemsidan.

OBS: Enkäten gäller bara dig som inte redan har Y-bommar vid din båtplats.