Återvinnings- och miljöstation

För att få bättre ordning på klubben har vi ordnat med viss typ av återvinning. Inne i ”sliphuset” kan du lämna olja (som tidigare) och utanför finns nu fat för oljefilter och färgrester. Snart kommer även en låda för batterier. Var snäll och lämna inget annat eftersom ingen kommer att ta rätt på det utan det blir bara en källa till oreda och otrivsel.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen