Sektioner

Styrelse

OrdförandeMats Landbergordf@oxnobatforening.se
Vice ordförandeBjörn Hollertzviceordf@oxnobatforening.se
KlubbsektionenAnna Hejdenbergklubbsektionen@oxnobatforening.se
SekreterareRegina Bermviksekreterare@oxnobatforening.se
KassörUrban Vesterlundkassor@oxnobatforening.se
HamnkaptenCharlie Rydénhamnkapten@oxnobatforening.se
UnderhållschefStefan Magnussonunderhall@oxnobatforening.se
VarvschefKalle Ottossonvarvschef@oxnobatforening.se
Vakt- och administrationschef

Klubbsektionen

Förutom att ordna fika inför årsmötet har Klubbsektionen till uppgift att varje år anordna Oxnö Båtförenings hamnfest. Den går av stapeln i slutet av augusti och brukar sammanfalla med kappseglingen Södertörnpokalen som anordnas av Oxnö Båtförenings seglarsektion. Dagen har blivit en riktigt trevlig dag i Oxnö Båtförenings regi och ambitionen från Klubbsektionens sida är att det ska var en fest för alla medlemmar i alla åldrar – även barn – och att hamnfesten är en tradition där alla känner sig välkomna och där vi inom klubben har en möjlighet att lära känna varandra under lite lättare former.

Ansvarig: Anna Hejdenberg             klubbsektionen@oxnobatforening.se

 

Seglarsektionen

Seglarsektionens huvudsakliga inriktning att i första hand främja kappseglandet inom Oxnö Båtförening, genom våra Söndagskappseglingar. Dessutom arrangerar vi årligen en öppen kappsegling benämnd Södertörnspokalen som finns upptagen i Stockholms Seglarförbunds kappseglingskalender, samt ingår i Stockholm LYS Cup.

 

Underhållssektionen

Underhållschef: Stefan Magnusson    underhall@oxnobatforening.se

Underhållssektionen reparerar och underhåller vår anläggning. Vi har ett rullande schema för vilka medlemmar som ska delta. Samtliga deltagare under en arbetsdag bjudes på lunch, i form av korv och smörgås. Kontakt med underhållssektionen får du genom att kontakta chefen för underhållssektionen.

 

Hamnsektionen

Charlie Rydén Hamnkapten

Hamnsektionen består av två stycken personer:
Hamnkapten: Charlie Rydén                hamnkapten@oxnobatforening.se
Vice hamnkapten: Joachim Wallenstein      jocwal@carnegie.se

Om ni önskar kontakt med Hamnsektionen så är det säkraste och snabbaste sättet att få kontakt genom att e-posta till respektive.

Observera att det är medlemmens eget ansvar att kolla så boj, kätting samt sten är i gott skick.  Förtöj era båtar efter klubbens förtöjningsföreskrifter. Fendra av ordentligt mot era båtgrannar.

Tänk på, att när vattennivån går ner i Östersjön, så för de som ligger mellan egen boj och brygga,  kommer förtöjningarna av båtarna att slacka. Förtöjningarna behöver då spännas upp.

Sommarplats vid bryggorna får man utnyttja från och med 15 april till och med 30 november. Övriga tider måste man ha betalt för ”Vinterplats på land” eller som ”Vinterliggare”.

 • Hamnkaptenen hanterar sommarplatser vid våra bryggor.
  (Förturskön för att byta bryggplats. Ändringsblanketten ska användas när man vill byta bryggplats samt skickas till Medlemsansvarig.)
 • Utlämning av nycklar.
 • Försäljning av klubbvimplar.
 • Samtliga bryggärenden

Medlemskap, vad det kostar, återlämnande av nycklar mm. Hanteras av Medlemsansvarig: medlemsansvarig@oxnobatforening.se
Vinterplats på land samt självupptagare hanteras av Varvschefen.

Vice hamnkapten hanterar vinterliggarna vid bryggorna.

 

Utvecklingssektionen

OBF:s utvecklingssektionen, verksam sedan 2011, har till uppgift att på styrelsens uppdrag arbeta med föreningens framtida verksamhet.
Sektionen skall även ta vara på medlemmars förslag och synpunkter som rör verksamheten. I förekommande fall ta fram underlag till motioner inför årsstämman.
Du kan nå utvecklingsgruppen på utvecklingsgruppen@oxnobatforening.se

Följande personer ingår i utvecklingssektionen:
Per Ceder,  sammankallande
Birgitta Olvenmo
Katrin Jäderholm
Roger Wennersten
Benny Nordenson

Varvssektionen

Varvschef: Kalle Ottosson           varvschef@oxnobatforening.se
Sektionen svarar för:

 • ordnade sjö- och torrsättningar
 • samtliga båtplatser på uppläggningsområdet
 • tilldelar vinterplatser på land, sommartrailerplatser samt trailerplatser
 • torrsättningslistor samt sjösättningslistor
 • föreskrifter för varvsområdet
 • föreningens traktor och båtvagnar och dess skötsel och service samt föreningens stöttor och pallningsutrustning

Vaktsektionen

Vakt- och administrationschef: Charlie Rydén
Vaktsektionen ansvarar för bevakningen av området på Oxnö.

Det åligger varje medlem i OBF att fullfölja de vaktpass som finns beskrivna OBF:s vakthållningsregler. Sektionens uppgift är att följa upp och tillse att så sker. Vidare har sektionen ansvar för dialogen mellan bl a  Polisen och övriga båtklubbar i närområdet i frågor som rör övervakning av områdena.

 

Valberedningssektionen

Gunnar Tulldahl, sammankallande
Mikael Nysten
Hans Levart