Nyhetsbrev från ordförande

Nytt år med nya möjligheter.  

Då skriver vi 2019, året då OBF firar 50 år. Vi har startat året med föreningens årsmöte och jag vill börja med att tacka alla er som deltog i mötet och för förtroendet att fortsätta som ordförande i OBF under de kommande 2 åren. Efter årsmötet bjöds det på en god lunch och trevliga diskussioner medlemmar emellan, jag tycker att det är en trevlig tradition vi har etablerat, det är alltid trevligt att träffas och diskutera båtar och båtliv.

Årsmötet beslutade att styrelsen skall består av ordförande och 8 ledamöter. Charlie Rydén, Kalle Ottosson, Stefan Magnusson och Anna Heidenberg är sedan tidigare valda på ytterligare 1 år.  P.G Andersson och Urban Vesterlund omvaldes för en ny 2 års period och Regina Bermvik valdes in som ny ledamot på 2 år.

 På årsmötet informerades det om att alla medlemmar kommer kunna logga in i klubbens datasystem med eget användarnamn och lösenord för att boka vakt och kontrollera/ändra sina egna uppgifter i systemet. Styrelsen kommer i samband med detta se över hur vi ska arbeta med dom möjligheter som finns i systemet för att förenkla både funktionärsarbetet samt kontakter för er medlemmar med klubben. Jag återkommer med information om hur detta utvecklas i kommande info brev.

Som ni kanske har sett eller läst så har arbetet med sjö- och upptagningsrampen börjat, entreprenören som skall plocka bort gamla betongelement och bereda botten för dom nya har etablerat sina maskiner på klubben. Men själva arbetet har i skrivande stund inte påbörjats.
Som jag har informerat om tidigare så har vi handlat upp denna del av projektet på löpande räkning, det innebär att det är viktigt att arbetet kan utföras utan hinder och störning eftersom vi betalar för varje timme entreprenören är på plats. Dom nya betongelementen gjuts just nu hos Hamnab och kommer läggas ut under senvintern så att allt skall vara klart till sjösättningarna i vår.
 

Dom båtägare som hade för höga halter av TBT på botten av sina båtar har haft ett möte i klubbstugan tillsammans med mig, Per Elvin som är miljöansvarig och Kalle Ottoson som är ansvarig för varvet där vi diskuterade hur vi ska lösa saneringen av dessa båtbottnar.
Deltagarna var positiva och intresserade av hur vi kan hjälpas åt för att få detta att fungera på ett smidigt sätt. Per Elvin kommer vara sammanhållande i det här projektet och hålla berörda parter informerade.

När ni åker ner till klubben för att se till era båtar så vill jag uppmana er att vara försiktiga när ni går eller kör inne på området. Just nu ligger det snö ovanpå en glatt isbeläggning och jag kan av egen erfarenhet meddela att det är lätt att göra en piruett som slutar med att man ligger platt på marken. 

Vi har tyvärr drabbats av inbrott och tillgrepp inne på området senaste tiden. Det har varit stöld av instrument i båtar på planen och man har brutit upp låset på lilla grinden och klippt upp staketet för att försöka stjäla utombordsmotorer. Det är som allt väldigt trist när sådant här inträffar och extra tråkigt för drabbade båtägare.  

Under medlemsidorna på hemsidan har vi lagt ut preliminär information om kommande sjösättningar, det är ju ett litet tecken på att en ny båtsäsong närmar sig, dessutom kommer båtmässorna i Göteborg och Stockholm som ett riktigt säkert vårtecken.

Avslutar som vanligt med en uppmaning till alla att åka ut en tur och se till båten. Kontrollera att täckning och pallning ser bra ut och dessutom se till att ni inte har haft besök av oinbjudna gäster.    

Vintriga hälsningar  

Mats Landberg

Ordförande

Nyhetsbrev från ordförande

Så var vi plötsligt mitt inne i den sista månaden 2018.

Vi har i skrivande stund inte fått några mängder med snö men vi har drabbats av en del blåst under hösten. Under den senaste, nu i början av december, var det en segelbåt som blåste omkull. Lyckligtvis var det ingen av grannarna som blev drabbade förutom lite stukade stöttor. Även båten som gick omkull verkar, otroligt nog, ha klarat sig förhållandevis bra. Båtägaren agerade föredömligt, lyckades få ner en mobilkran snabbt, så några nervösa timmar senare stod båten på plats som den skulle igen. Detta visar hur viktigt det är att göra regelbundna besök hos sin båt för att se till att allt är som det skall. Ett litet glapp i pallningen eller dåligt surrad täckning kan få ödesdigra konsekvenser när det brallar i.

Vi kan lägga ännu ett år i OBFs nu 49 åriga historia till handlingarna. Som ni kan räkna ut innebär det ju att klubben nästa år fyller 50 år och börjar närma sig övre medelåldern. Jag tycker själv att OBF bär åren med all ära och vi har en väl fungerande hamn och vinterförvaringsverksamhet som vi kontinuerligt utvecklar efter rådande förhållanden och nya tider.

Självklart ska vi försöka få till ett 50 årskalas som skall hållas under sensommaren 2019.

Eftersom detta är ett evenemang som vi alla hoppas skall vara något att minnas så önskar jag och framförallt klubbsektionen, att det finns intresse hos er alla att hjälpa till med både planering och genomförande. I dags läget är det 3 personer som är i klubbsektionen och jag tror att det blir ett tungt lass för dessa att både fixa till dom vanliga klubb aktiviteterna och dessutom 50 års jubileet. Jag vet att alla har mycket på agendan men om vi får till en liten arbetsgrupp så behöver det inte bli så mycket att hålla i för var och en och jag tror att det dessutom kan vara både kul och givande.

Sjösättnings ramp projektet har som ni sett inte startat upp ännu. Detta beror på att vi har haft diskussioner med Länsstyrelsen för att vara säkra på att vi inte bryter mot något regelverk. Dessa diskussioner är nu avslutade och entreprenörerna har fått klartecken att starta upp så fort som möjligt. Produktionen av nya betongelement är i full gång och gräv entreprenören håller som bäst på att planlägger sitt arbete. Arbetena kommer troligtvis igång under januari månad.

Efter ett missöde med vinschen på bojekan under året har vi äntligen fått levererat en ny vinsch till oss, denna kommer monteras nu under vintern, så i god tid innan sjösättningen kommer bojekan vara i full drift igen.

Utöver detta skall under vintern försöka få till en renovering av köket i klubbstugan. Lådfronter börjar släppa från lådorna och en allmän uppfräschning är behövlig. Vi köpte ny spis i höstas då den gamla sade upp sig mitt under upptagningarna. Vi kommer inte göra några stora förändringar men alla stommar kommer bytas ut mot nya IKEA stommar och vi kommer måla om och snygga till. 

Vi har efter senaste styrelsemötet fattat beslut om att införskaffa elmätare som klubben tillhandahåller till båtar som ligger med förbrukningsström under längre tid. Detta innebär i första hand att alla båtar som ligger i sjön nu under vintern, klubben står där som ni vet för strömmen till det isfria vattnet, men övrig förbrukningsström betalas av respektive båtägare. Detta innebär att det bara får tas ut ström via elmätarna och inga andra kablar skall vara inkopplade. Jocke som är ansvarig för vinterliggarna kommer informera om hur detta skall gå till.

Båtar som ligger på land skall inte vara inkopplade till elnätet. Om man har större projekt på gång under vintern där man behöver ström så skall man också kvittera ut en elmätare.

Anledningen till ovanstående är att klubbens elkostnader är en stor del av budgeten och våra kostnader. Vi vill dessutom att de som har behov av mer ström än det ”normala” behovet skall kunna få tillgång till det utan andra medlemmar skall titta snett på dom. Exakt hur detta skall administreras och vilket regelverk som gäller kommer vi återkomma med.

Ni har alla fått ut kallelsen till årsmötet, dom flesta via e-post, mötet kommer hållas lördagen den 12:e Januari. Vi kommer ha samma upplägg som förra året. Platsen är Aulan i Kärrtorps gymnasium och det bjuds på en avslutande lunch efter årsmötet där vi får möjlighet till lite samvaro och trevliga diskussioner. 

Glöm inte bort att anmäla er till årsmötet på klubbsektionen@oxnobatforening.se.

För alla er som bara väntar på att ställa er i kö för att hjälpa till med 50 års kalaset så är det samma adress som gäller 😉 

Om ni önskar kontakt med någon i styrelsen så finns sedan ett tag mailadresser till respektive på hemsidan under fliken sektioner.

Jag vill med detta årets sista brev önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år och tillsammans med styrelsen tacka för årets förtroende. 

Om vi inte stöter på varandra på klubben så hoppas jag verkligen att vi ses den 12:e Januari.

Mats Landberg

Ordförande

Nyhetsbrev från Ordförande

Hej på er alla

Då är vi plötsligt i mitten eller snarare slutet av hösten. Alla upptagningar är nu klara och dom flesta av oss som ska stå på land med våra båtar har fått båten täckt och klar för vintern.

Vi fick en förhållandevis mild start på hösten vilket när båtarna var på land gav möjlighet att fixa till saker och ting under bra förhållanden.

Som förra året är det en hel del båtar som kommer ligga kvar i sjön under vintern, det som började som ett test projekt för ett antal år sedan har nu etablerats och fyller en bra funktion i klubben.

Jag vill påminna er om att elanslutningarna till dessa båtar skall sitta i hela vintern och absolut inte tas ut av nattvakten eller någon annan. Båtarna är beroende av att ha kontinuerlig tillkoppling så att det system båtägaren valt för att skydda båten mot frost skador fungerar.

Vi har haft arbetsdagar på området och städat undan i slänten / skogen där vi förvarar vårt pallnings och täckningsmaterial sommartid. Några båtägare har tyvärr råkat ut för att material som inte skulle slängas har försvunnit. Det är mycket viktigt att det som ligger där är tydligt uppmärkt så att man under arbetsdagen ser vad som tillhör en medlem.

 Skärgårdsstiftelsen har tacksamt noterat att vi håller god ordning på området men ser att det fortfarande finns förbättrings- potential. Vi har en mycket bra kommunikation med tillsyningsmannen på Gålö och tillsammans vill vi se till att det är snyggt och prydligt på vårt område.

Mätningarna av båtbottnar blev utförda enligt plan och information om detta har gått ut i ett tidigare nyhetsbrev samt mail till berörda båtägare.
Vi har skickat in en LOVA ansökan om bidrag till kostnaderna för mätningarna samt efterföljande sanering av berörda båtar, jag återkommer med resultatet av den ansökan senare.

Vad gäller upptagsrampen så har vi efter samtal med Skärgårdsstiftelsen haft kontakt med Länsstyrelsen för att vara helt försäkrade om att arbetet inte kommer att bryta mot gällande regelverk för miljö och strandnära arbeten.
Som det ser ut just nu så finns det goda möjligheter att arbetena kommer igång snart.

Vi hade för ett par veckor sedan ett tillgrepp i en båt som låg i vattnet. Bland annat blev navigationsinstrument stulna. Mycket tråkigt att det hänt totalt sett är vi trots allt relativt förskonade från tillgrepp i och ur våra båtar.

Vi har startat ett nytt budgetår det gamla löpte ut den sista oktober och vi arbetar just nu med budgeten inför kommande år. Vi har en hel del projekt som ska tas tag i som jag tidigare berättat om och dessa ska nu planeras in budgeteras så att vi får till en god plan för nästa år. Det är många pusselbitar som skall på plats och vi kommer som vanligt ha en arbetskonferens med alla som arbetar i sektionerna där vi slutligt planerar in allting.

För styrelsens del har vi årets sista möte i slutet av november och efter det blir det årsmöte i början av januari. Planen är att ha samma upplägg som dom senaste åren med möte och efterföljande lunch. Mer info om detta kommer i separata kallelser och på hemsidan.

Önskar er alla en fin avslutning på hösten.

Mats Landberg
Ordförande OBF

Nyhetetsbrev från Ordförande

Hej alla medlemmar

Nu kan man väl säga att årets sommarsäsong är över. Vi är mitt uppe i upptagningarna på klubben och det är full fart på klubbarbetet med styrelsemöten, arbetsdagar och upptagningar. Jag fick upp vår segelbåt förra helgen så nu återstår täckning och konservering inför vintern. Just nu är det brittsommar med fina temperaturer vilket gör att jobbet går hyfsat lätt.

Som sagt sommarsäsongen är över och nu väntar nästa säsong, vintersäsongen med planering inför nästa sommar och kanske starta upp något projekt med utveckling av båten så att saker funkar ännu bättre.

Som ni kanske har läst i meddelanden från klubben så kommer vi göra mätningar på båtbottnar för att kontrollera om det finns förekomst av TBT. Berörda båtägare har kontaktats och aktuella båtar kommer att märkas upp för att enkelt kunna identifieras på land. Den 20:e oktober kommer företaget Happy Boat och utför mätningarna. Vi gör detta för att vi inte skall begå någon olaglig handling med att sjösätta båtar som har förekomst av TBT på botten. Efter mätningarna kommer vi att upprätta en handlingsplan för hur båtar med TBT förekomst skall hanteras.

Vi har också kommit i mål med upphandlingen av entreprenörer för byggnation av vår nya upptagningsramp. Det har varit ett digert arbete där vi är flera som har lagt mycket tid på att diskutera med olika entreprenörer om olika lösningar och tidplaner.
Entreprenaden kommer att delas av två entreprenörer. En som står för rivning av den gamla betongrampen och iordningställande av grundläggning för den nya rampen, den andra entreprenören står för tillverkning och utläggning av den nya rampen. Rivningsarbetena kommer påbörjas någon gång efter den 22 oktober, det är dock inget startdatum spikat just nu i skrivande stund. Jag är väldigt glad att projektet äntligen är på gång och den nya rampen kommer ytterligare bidra till att arbetet med sjö- och torrsättning blir säkrare och förenklas.

Jag vill även med anledning av upptagningarna i år vädja till er alla att se till att ha bra pallningsmaterial som är enkelt och säkert att arbeta med. Segelbåtsvaggor och dåliga bockar gör att minuterna tickar iväg när båtarna skall ställas av. För att upptagningarna ska optimeras krävs bra och enkla bockar och stöttor.

Det är dessutom av yttersta vikt att man som båtägare har koll på när man ska ta upp, är förberedd och att man har sin båt på plats vid upptagningsbryggan när vagn och traktor är på väg. Upptagningsgänget har upplevt en del problem med detta så här får vi hjälpas åt så att det blir bättre.

Vi har fått vår gamla hydraul vagn såld vilket tillfört lite kapital och tagit bort en enhet som behöver underhållas.

OBS. OBS. OBS. Vaktchefen meddelar också att det finns lediga vakttider nu under hösten och det är flera medlemmar som inte har satt upp sig på vakt. Det är av största vikt att ni bokar upp er eftersom det är en skyldighet att gå sina vaktpass varje år

Det blir i år som tidigare ett antal båtar som kommer ligga kvar i vattnet under vintern, dessa båtar kommer som tidigare år ligga på A-bryggan där klubben står för el till isfritt vatten, båtägarna står för utrustningen för att hålla isfritt samt betalar el för förbrukningen i den egna båten.

Jag hoppas att vi ses på klubbområdet under höstfixet.
Var försiktiga när ni jobbar med båtarna, tänk först och gör sen, så att vi slipper skador och att vi alla åker hem ifrån klubben i samma skick som vi kom dit.

Varma hösthälsningar.
Mats Landberg
Ordförande OBF

Nyhetsbrev från Ordförande

Hej alla medlemmar

Så börjar vi närma oss slutet av årets fantastiska båtsäsong. Jag kan bara upprepa det jag skrev förra månaden. Vilken sommar det har varit.

Och det verkar som om den inte vill ta slut riktigt än. Just nu ligger jag med båten I Skutviken på Rånö, har haft en fantastiskt fin segling I undanvind och det ser ut att bli en lugn natt med lite vind, det gäller att passa på att ta ut det sista ur säsongen innan det blir ut på jobb några veckor.

Vi närmar oss med snabba steg årets upptagningar. Årets torrsättningslistor ligger utlagda på vår hemsida under medlems fliken, dessutom finns listorna i pappersformat i klubbhuset, där finner ni som vanligt vilken tid det är som gäller för just dig.

Viktigt som vanligt att gå igenom allt som behövs inför vinterförvaringen på land och att man har ordning på sitt pallningsmaterial. Allt för att upptagningarna skall gå så smidigt, snabbt och säkert som möjligt.

Om ni behöver förnya någonting så har vi fått samma erbjudande som förra året på SeaQuip stöttor, mer info om detta läggs ut på hemsidan. Från vår sida är Lennart Arnerbeck ansvarig

Vår vaktchef Charlie vill påminna er som inte har utfört era nattvaktspass att det är hög tid nu. Det finns en del lediga kvällar/nätter i november och december.

Ombyggnationen av upptagningsrampen är höstens stora projekt. Den gamla rampen sätter sig mer och mer för varje år och är dessutom lite för flack för att passa riktigt bra tillsammans med vår nya hydraulvagn. Arbetena med rampen är planerade att starta direkt efter upptagningarna. Vi kommer ha ett möte med entreprenören i slutet av denna månad för att diskutera detaljer. Arbetet kommer att kräva lite omdisposition på vår varvsplan eftersom vi måste ha området kring rampen och mastskjulet fritt för att entreprenören skall kunna arbeta. Det är ett pussel för varvsektionen att få till detta och vi kommer att få stuva om en del på planen denna vinter. Jag hoppas att ni alla ser positivt på detta eftersom det är ett stort behov av en ny ramp och att ni alla gör ert bästa för att hjälpa till att få det att fungera. Vi kommer att kunna ta upp alla båtar med det blir lite trängre än vanligt.

Vår gamla hydraulvagn ligger ute på Blocket till försäljning, hör ni om någon som kan vara intresserad så får ni gärna vidareförmedla att den är till salu, finns under båt trailrar på Blocket.

Klubbarbetet har rullat igång med styrelsemöten och planering inför kommande arbetsdagar, förutom en hel del projekt som skall slutföras så ska det klippas och fixas till så att det är snyggt och funktionellt inför upptagningarna.

Vi har haft ett fel på vinschen till mastkranen men den skall vara åtgärdad ny enligt senaste informationen.

Bojekan har vi fått I sjön och lagt ut ett par stenar med men ett tillbud inträffade när sista stenen skulle läggar ner och efter det har vi haft en översyn av spelet på vinschen. Vinschen skall nu testas och krantornet flyttas fram lite för att få bättre balans innan den är klar för bruk.

Det kommer skrivas en kortfattad instruktion/säkerhetsanvisning som kommer lamineras och fästas på bojekan. Tänk på att läsa och följa denna instruktion innan ni lyfter en bojsten. Det är tunga lyft och om man gör fel så kan det resultera I stora personskador.

Som ni kanske har sett så ligger det en lyktstolpe på marken vid stora grinden, ett åkeri som skulle hämta en båt backade på stolpen. All el är och har varit isolerad och det kommer monteras upp en ny stolpe på platsen.

Vi har en hel del snickeriarbeten som skall utföras, bland annat altan/trappor som skall byggas vid och runt den nya byggnaden där man går ut på A-bryggan. Har du kunskap och är intresserad av att hjälpa till så tar du kontakt med Stefan som är UH ansvarig eller någon av oss andra I styrelsen.

Nästa år fyller OBF 50 år och det skall naturligtvis firas. Har ni idéer om upplägg eller är intresserade av att hjälpa till att organisera det hela får ni väldigt gärna ta kontakt klubbsektionen eller någon I styrelsen.

Som ni ser så är det en hel del att bita framöver, jag tycker att vi har bra ordning på det mesta men det finns alltid något att göra och förbättra. Jag vill att ni tänker på att vi är en ideell förening med ideella insatser från medlemmarna. Vi har ingen anställd eller betald personal utan allt arbete utförs av oss själva på vår fritid. Det innebär ju i sin förlängning att saker kan ta lite tid, men hjälps vi alla åt och drar vårt strå till stacken så fungerar det helt bevisligen. Detta gäller allt från vakt, arbetsdagar till att se till att städa och hålla snyggt efter sig själv.

Jag vill önska er alla en fin avslutning på årets säsong och vi ses helt säkert på klubbområdet under hösten.

Hälsningar

//Mats