Stöld från/ur båt

Under julhelgen har en medlem i vår förening fått besök av tjuvar som bl.a stulit en del instrument i hans båt. Båten, en Bavaria 30 ligger på land.

Vi vet inte idag om det är fler båtar som är besökta. Dessutom har en hel del båtar fått skadade presenningar efter stormen  Alfrida.

Så ni bör kontroller era båtar så snart ni kan.

Charlie Rydén

Vaktchef

Info från ordförande

Klargörande gällande årsmötet.

Jag skrev i nyhetsbrevet att man skall anmäla sig till årsmötet. Anmälan gäller deltagande i den efterföljande lunchen. Årsmötet krävs det naturligtvis ingen anmälan till.

 

Stormen i veckan.

Jag vill uppmana alla medlemmar att se till sina båtar efter stormen. Det är många skadade täckningar och stöttningen till båtarna som behöver ses över efter de stora krafter som var lösa under blåsten.
 

Nyhetsbrev från ordförande

Så var vi plötsligt mitt inne i den sista månaden 2018.

Vi har i skrivande stund inte fått några mängder med snö men vi har drabbats av en del blåst under hösten. Under den senaste, nu i början av december, var det en segelbåt som blåste omkull. Lyckligtvis var det ingen av grannarna som blev drabbade förutom lite stukade stöttor. Även båten som gick omkull verkar, otroligt nog, ha klarat sig förhållandevis bra. Båtägaren agerade föredömligt, lyckades få ner en mobilkran snabbt, så några nervösa timmar senare stod båten på plats som den skulle igen. Detta visar hur viktigt det är att göra regelbundna besök hos sin båt för att se till att allt är som det skall. Ett litet glapp i pallningen eller dåligt surrad täckning kan få ödesdigra konsekvenser när det brallar i.

Vi kan lägga ännu ett år i OBFs nu 49 åriga historia till handlingarna. Som ni kan räkna ut innebär det ju att klubben nästa år fyller 50 år och börjar närma sig övre medelåldern. Jag tycker själv att OBF bär åren med all ära och vi har en väl fungerande hamn och vinterförvaringsverksamhet som vi kontinuerligt utvecklar efter rådande förhållanden och nya tider.

Självklart ska vi försöka få till ett 50 årskalas som skall hållas under sensommaren 2019.

Eftersom detta är ett evenemang som vi alla hoppas skall vara något att minnas så önskar jag och framförallt klubbsektionen, att det finns intresse hos er alla att hjälpa till med både planering och genomförande. I dags läget är det 3 personer som är i klubbsektionen och jag tror att det blir ett tungt lass för dessa att både fixa till dom vanliga klubb aktiviteterna och dessutom 50 års jubileet. Jag vet att alla har mycket på agendan men om vi får till en liten arbetsgrupp så behöver det inte bli så mycket att hålla i för var och en och jag tror att det dessutom kan vara både kul och givande.

Sjösättnings ramp projektet har som ni sett inte startat upp ännu. Detta beror på att vi har haft diskussioner med Länsstyrelsen för att vara säkra på att vi inte bryter mot något regelverk. Dessa diskussioner är nu avslutade och entreprenörerna har fått klartecken att starta upp så fort som möjligt. Produktionen av nya betongelement är i full gång och gräv entreprenören håller som bäst på att planlägger sitt arbete. Arbetena kommer troligtvis igång under januari månad.

Efter ett missöde med vinschen på bojekan under året har vi äntligen fått levererat en ny vinsch till oss, denna kommer monteras nu under vintern, så i god tid innan sjösättningen kommer bojekan vara i full drift igen.

Utöver detta skall under vintern försöka få till en renovering av köket i klubbstugan. Lådfronter börjar släppa från lådorna och en allmän uppfräschning är behövlig. Vi köpte ny spis i höstas då den gamla sade upp sig mitt under upptagningarna. Vi kommer inte göra några stora förändringar men alla stommar kommer bytas ut mot nya IKEA stommar och vi kommer måla om och snygga till. 

Vi har efter senaste styrelsemötet fattat beslut om att införskaffa elmätare som klubben tillhandahåller till båtar som ligger med förbrukningsström under längre tid. Detta innebär i första hand att alla båtar som ligger i sjön nu under vintern, klubben står där som ni vet för strömmen till det isfria vattnet, men övrig förbrukningsström betalas av respektive båtägare. Detta innebär att det bara får tas ut ström via elmätarna och inga andra kablar skall vara inkopplade. Jocke som är ansvarig för vinterliggarna kommer informera om hur detta skall gå till.

Båtar som ligger på land skall inte vara inkopplade till elnätet. Om man har större projekt på gång under vintern där man behöver ström så skall man också kvittera ut en elmätare.

Anledningen till ovanstående är att klubbens elkostnader är en stor del av budgeten och våra kostnader. Vi vill dessutom att de som har behov av mer ström än det ”normala” behovet skall kunna få tillgång till det utan andra medlemmar skall titta snett på dom. Exakt hur detta skall administreras och vilket regelverk som gäller kommer vi återkomma med.

Ni har alla fått ut kallelsen till årsmötet, dom flesta via e-post, mötet kommer hållas lördagen den 12:e Januari. Vi kommer ha samma upplägg som förra året. Platsen är Aulan i Kärrtorps gymnasium och det bjuds på en avslutande lunch efter årsmötet där vi får möjlighet till lite samvaro och trevliga diskussioner. 

Glöm inte bort att anmäla er till årsmötet på klubbsektionen@oxnobatforening.se.

För alla er som bara väntar på att ställa er i kö för att hjälpa till med 50 års kalaset så är det samma adress som gäller 😉 

Om ni önskar kontakt med någon i styrelsen så finns sedan ett tag mailadresser till respektive på hemsidan under fliken sektioner.

Jag vill med detta årets sista brev önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år och tillsammans med styrelsen tacka för årets förtroende. 

Om vi inte stöter på varandra på klubben så hoppas jag verkligen att vi ses den 12:e Januari.

Mats Landberg

Ordförande

TBT-mätning av bottenfärg

Hej medlemmar!

Nu är 117 båtar uppmätta avseende TBT och av dessa är ca 25 stycken berörda för borttagning av TBT annars får de inte sjösättas under 2019. Ni som fått era båtar uppmätta men lyckligtvis ej är berörda kommer under december/januari få ett bevis på era värden som ni kan spara.  De som hade för höga värden är redan meddelade med bevis.

Nu återstår de båtar som vi ej har haft tillgång som är sjösatta före 1989. Exempelvis, båtar i sjön,  trailerbåtar och båtar som tas hem.  Vi återkommer med riktlinjer för detta.
 

Planen från SMOHF ser ut enligt nedan.  

1.  Båtar med uppmätta medelhalter av tenn större än 100 mikrogram per kvadratcentimeter får inte sjösättas i aktuellt skick. De får inte heller högtrycksspolas på föreningens hamn- och varvsområde.
 

2. Båtar med en medelhalt av tenn mellan 50 och 100 mikrogram per kvadratcentimeter får sjösättas 2019 men får inte högtrycktvättas på uppläggningsplatsen inför vinterförvaring 2019/2020.
3.  Saneringen ska anmälas till miljöförbundet via blanketten ”Checklista inför sanering av båtbottnar”. 

4.  I första hand ska slipning och skrapning (med eller utan färgborttagningsmedel) väljas som saneringsmetod. 

5.  Blästring som saneringsmetod får endast utföras av personal med yrkesutbildning i saneringsteknik och endast inomhus. Förbundet som tillsynsmyndighet vill ha in en anmälan om miljöfarlig verksamhet för att kunna bedöma miljö- och hälsorisker i varje enskilt fall.

6.  Oavsett saneringsmetod så räknas alla färgrester och slip-/blästringsdammet som farligt avfall. De får inte lämnas som hushållsavfall till återvinning. Det farliga avfallet ska transporteras bort av enskild båtägare eller ett företag som har tillstånd att transportera bort detta. Transport under ett kalenderår av sammanlagt upp till 100 kg farligt avfall får utföras i båtklubbens regi om detta har anmälts till länsstyrelsen. Anteckningar om transporterna ska föras och sparas under minst tre år. Om transport sker i enskilt regi ska båtägaren/transportören begära ett påskrivit mottagningskvitto från mottagaren (exempelvis en återvinningscentral) med datum, avfallstyp och -mängd. Mottagningskvittot ska redovisas för miljöförbundet.

7.  Transportören ska i varje fall försäkra sig att mottagaren av det farliga TBT-avfallet kommer att skicka det till destruering genom förbränning på minst 850ºC.

Den 29 November kommer delar av styrelsen gå på miljökonferens hos SMOFS och höra mer om sanering av båtbottnar och erfarenheter. Vi kommer därefter meddela de erfarenheter som gavs. Vi kommer också söka ett LOVA-bidrag för att försöka få lite ersättning för de aktiviteter vi gör för ett renare hav.


Med vänlig hälsning Per (miljöansvarig)