Information rörande sjösättning 1, 2 och 3 maj.

Vi har nu ca en månad kvar till sjösättningsdagarna. Vi har en oroligt tid i samhället, det påverkar även oss i vår klubb och den verksamhet som planerats.

Vi följer information från Folkhälsomyndigheten och kommer att anpassa oss efter den.Information om vad och hur kommer uppdateras på vår hemsida och via nyhetsbrev när förändringar sker. Håll dig uppdaterad.

Med hänsyn till vad vi vet idag 200327 rörande Coronaviruset planerar vi för sjösättning men arbetet kommer att anpassas under sjösättningsdagarna enligt följande:

För att minska risken att sprida viruset kommer vi i år arbeta med att dela upp dagarna och passen mer. Målet är att begränsa storleken på ”sjösättningslag” till ca 5-10 st båtar per pass.

Slutgiltiga tider kommer publiceras när vi är närmare aktuell helg.
Vi kommer inte heller ha någon servering under sjösättningarna denna gång.
Allt för omtanke för och om varandra, särskilt de som tillhör någon av riskgrupperna.
Styrelsen genom
Kalle Ottosson
Varvschef


Viktigt meddelande

Styrelsen ser över hur föreningen påverkas av pågående Coronapandemi.

Med anledning av pandemin, ber vi nu att alla tänker på både er egen och andras säkerhet och hälsa.

Vi vill därför att man tillsvidare undviker alla besök eller sammankomster i klubbhuset.

Detta gäller inte nattvakten.

Styrelsen

Information gällande sjösättningar och Coronavirus.

Vi planerar för ordinarie sjösättningar 1, 2 och 3 maj, områden i turordning enligt tidigare år, noggrannare information kommer inom kort.

Då vi har många medlemmar och funktionärer som tillhör riskgrupperna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör riskanalyser vart efter ny information kommer.

Det kommer innebära att vi behöver justera tider, dagar och storlekar på ”passen”, förändringar kan komma att ske med mycket kort varsel, håll dig uppdaterad via hemsidan och nyhetsbrev

Styrelsen

Slutet på mars månad

Våren närmar sig med stormsteg och vi kan väl helt klart säga att det inte ser ut att bli en vanlig vår. Sverige och resten av världen har utmaningar som nog ingen av oss kunde föreställa oss för en månad sedan.
Jag besökte Mässan Allt för sjön just innan den stängde. Jag upplevde att det var mycket mindre folk än normalt men när jag var där på måndagen trodde jag inte att det skulle bli en vändning till att alla större evenemang skulle slå igen under den kommande veckan, så också Allt för sjön. Saker och ting förändras snabbt för varje dag som går.

Corona situationen kan eller kommer troligtvis också drabba OBF. Styrelsen har just nu fokus på att förbereda oss för olika typer av scenarion. Fokus just nu ligger på den kommande sjösättningen av våra båtar, vi måste förbereda oss och ha en plan för hur vi skall lösa sjösättningen och vilka olika problem vi kan drabbas av och hur vi tacklar dom. Innan sjösättning så är det vårrustning av båtarna och vi måste redan då tänka på vilka utmaningar som kan dyka upp i samband med den.

Eftersom vi har en stor del medlemmar som är äldre och medlemmar som ingår i riskgrupperna så behöver vi ta höjd för att vi dels kan få problem med varvspersonal, den delen tror jag dock att vi löser. Vad som kan bli ett större problem är medlemmars båtar som inte går att sjösätta med anledning av att båtägarna är sjuka eller i karantän under sjösättningsdagen. Som sagt en hel del att tänka på men vi är igång och försöker få fram olika planer.

Med anledning av detta så kommer som ni förstår den vanliga verksamheten bli lite lidande, vi kommer få prioritera och ändra fokus på vissa arbeten. Vi har som ni kan se i projektlistan, som ligger på hemsidan tillsammans med styrelseprotokollen, en hel del projekt på gång och som vi ska försöka genomföra under året. Uppstartade projekt är bland annat.

Bastuprojektet som har tuffat på under senvintern, vi har kommit ett gott stycke på väg och projektet ligger väl inom budget. Vi hoppas på en invigning runt sjösättningen.

Fadderverksamheten har startat upp med Lennart Arnerbeck i spetsen, nya medlemmar har blivit kontaktade och vi jobbar på ett system med uppföljning.

Förra gången jag skrev berättade jag att vi skulle lägga upp en ny mailadress till styrelsen för de få ärenden där man är osäker på vem som skall adresseras. Vi har sedan vi startade upp den kommit fram till att den är svåradministrerad så vi tar bort den och vill att ni mailar dessa ärenden till mig på ordf@oxnobatforeningen.se så får jag se till att frågan kommer till rätt person. Trafiken till styrelseadressen har inte varit stor så jag tror att ovanstående inte skall innebära något problem.

Funktionärerna i föreningen hade i mitten av februari vårt årligt återkommande arbetsmöte inför kommande år. Fokus denna gång låg på att få en struktur på allt som görs och behöver göras under året. Vi alla hjälptes åt att skapa en lista med alla uppgifter. Vi håller nu på att ser över hur vi ska fördela ut arbetet bland funktionärer och medlemmar. Vi jobbar på att göra små avgränsade arbetsområden som någon eller några får ansvar för. Det som det handlar om är att de ansvariga skall se till att uppgiften kan genomföras, att rätt material finns mm, och att den sedan genomförs. En del uppgifter kan utföras av de ansvariga själva medans andra uppgifter behöver utföras på en arbetsdag, då efter planering av den/de ansvariga.

Tanken är att uppgiften ungefär skall motsvara arbetet på en arbetsdag, den/de ansvariga tar då detta uppdrag istället för att delta på en arbetsdag och får möjlighet att få en flexibilitet när arbetet skall utföras.

Vi kommer att sammanställa en lista på uppgifterna och efter det efterlysa medlemmar som är intresserade.

Styrelsen kommer kommunicera utvecklingen framöver så fort vi har ny information, informationen kommer gå ut på hemsidan och som mail från vårt medlemssystem.

Med dessa ord önskar jag att ni tar väl vara på er och jag hoppas att vi kan se en förbättring eller åtminstone en stabilisering av läget senare under våren.

Mats Landberg

Ordförande OBF

Nytt år nya möjligheter

Baboushe på svaj i viken

Då har vi haft årsmöte och ett nytt arbetsår i föreningen har just börjat. Årsmötet som var det längsta i föreningens historia var en tillställning där det diskuterades livligt om både framtid och historia. Styrelsen fick mycket återkoppling från medlemmarna och till nästa årsmöte ska vi nog fundera över om vi kanske bör överväga att övriga frågor som skall tas upp ska föranmälas så att vi redan från början kan förbereda oss på hur långt mötet kan bli.
Med anledning av att mötet drog ut på tiden blev det lite galet med lunchen som blev kraftigt försenad. Tyvärr åkte många hem och missade en fantastisk berättelse av medlemmen Eric Andre som berättade om den gula multibåten Baboushe som ligger på svaj längst in i vår vik.

Båten och besättningen, som Eric var en del av, lyckades med den unika bedriften att under sommaren 2007 utan motor segla Nordvästpassagen från Alaska till Grönland. Något att tänka på när man tittar på den unika båten. Eric visade många vackra bilder och berättade, med en härlig fransk brytning, om ett riktigt äventyr.

Årsmötet beslutade om hur styrelsen 2020 skulle se ut och efter årsmötet har vi haft ett konstituerande styrelsemötet där vi fördelade arbetsuppgifterna mellan ledamöterna enligt nedan.

Ordförande                    Mats Landberg

Vice ordf/vaktchef          Björn Hollertz

Sekreterare                    Regina Bermvik

Kassör                           Urban Vesterlund

Hamnkapten                  Charlie Rydén

Varvschef                       Kalle Ottosson

Underhållschef              Stefan Magnusson

Klubbsektionen             Anna Hejdenberg

Ledamot                       Hans Söderström.
                                     Ansvarar för utveckling av ungdomsverksamhet mm.

Årsmötet beslutade om att bifalla ett antal motioner ”se årsmötesprotokollet som finns på hemsidan”. En av motionerna gällde slutförande av bastun. Ronald Karlsson har utsetts till projektledare och det har fram till nu hållits ett byggmöte där en projektplan och kostnadsplan har upprättats.

Styrelsen har lagt in bygget i projektplanen så att ni kan följa statusen på hemsidan där vi lägger ut styrelseprotokollen tillsammans med pågående projektlistan. Nu ser vi alla fram emot att bastun står färdig fram till årets säsong startar upp.

Som ni läst ovan så har vi en ny ledamot i styrelsen, Hans kommer under året se över och försöka få igång en del ”mjuk” verksamhet. Ungdomsverksamhet har vi diskuterat en längre tid och det är något vi bör ha i en förening av vår storlek. Vi har även talat om att starta upp någon form av verksamhet för kvinnorna, eskader / kurser / samvaro. Det är lite av det Hans kommer prioritera och ni alla är varmt välkomna med förslag om hur vi gör detta på ett bra sätt.

Vi har upprättat en ny mailadress som heter styrelse@oxnobatforening.se . Om ni inte vet vem ni skall fråga i ett specifikt ärende så kan ni maila på den adressen så går mailet till alla i styrelsen.

Om vi skulle prata lite om vädret så har det ju fram till nu inte varit mycket till vinter att tala om, men det har blåst en del så om ni inte har gjort det tidigare så föreslår jag att ta en tur till båten och se över täckning och pallning och kontrollera att allt ser bra ut.

Tänk också på att det inte är tillåtet att lämna el inkopplad när ni inte är på plats. Vår granne, campingplatsen, drabbades av brand nu under vintern där ett antal husvagnar förstördes och det sista vi vill uppleva bland våra uppställda båtar är ju en brand.

Vi kommer under februari som vanligt ha en arbetskonferensdag för funktionärer. Under den dagen kommer jag att presentera en plan jag har om hur vi kan utveckla arbetet i föreningen. Jag har en ide om att identifiera alla arbetsuppgifter som behöver utföras under året och hitta ansvarsområden som kan delas ut till medlemmar som byter detta mot en schemalagd arbetsdag.

Det skulle betyda att man som medlem får en flexibilitet att utföra arbetsinsatsen när det passar en själv bra i tiden istället för en viss dag man blir tilldelad. Tanken är inte att vi skall jobba mer utan mer effektivt.
Våra funktionärer har bra kontroll på vad som behöver göras och jag tror att vi efter denna dag har pratat oss samman kommer kunna få ett bra avstamp in i ett nytt arbetssätt.

På förekommen anledning vill jag också belysa att 1 april är sista uppsägningsdag för sommarplats, detta för att vi skall kunna erbjuda sommarplatser till nya medlemmar och att vi inte skall ha tomma platser under sommaren.

Avslutningsvis en efterlysning. På årsmötet beslutade vi att reparera den elektriska winchen vi hade monterad vid mastkranen tidigare. Den finns dock inte kvar på området. Möjligtvis har någon tagit hand om den för att kontrollera statusen på felet. Om så är fallet så hör av er så ska vi försöka få den på plats till årets påmastning.

Mats Landberg

Ordförande OBF