STÖLD FRÅN/UR BÅT

Under veckan har en medlem i vår förening fått besök av tjuvar som bl.a stulit en del instrument i hans båt. Båten låg fortfarande i sjön. Stölden är polisanmäld.

Vi vet inte idag om det är fler båtar som är besökta. Så ni bör kontroller era båtar så snart ni kan.

 Mvh
Charlie Rydén
Vaktchef

Nyhetetsbrev från Ordförande

Hej alla medlemmar

Nu kan man väl säga att årets sommarsäsong är över. Vi är mitt uppe i upptagningarna på klubben och det är full fart på klubbarbetet med styrelsemöten, arbetsdagar och upptagningar. Jag fick upp vår segelbåt förra helgen så nu återstår täckning och konservering inför vintern. Just nu är det brittsommar med fina temperaturer vilket gör att jobbet går hyfsat lätt.

Som sagt sommarsäsongen är över och nu väntar nästa säsong, vintersäsongen med planering inför nästa sommar och kanske starta upp något projekt med utveckling av båten så att saker funkar ännu bättre.

Som ni kanske har läst i meddelanden från klubben så kommer vi göra mätningar på båtbottnar för att kontrollera om det finns förekomst av TBT. Berörda båtägare har kontaktats och aktuella båtar kommer att märkas upp för att enkelt kunna identifieras på land. Den 20:e oktober kommer företaget Happy Boat och utför mätningarna. Vi gör detta för att vi inte skall begå någon olaglig handling med att sjösätta båtar som har förekomst av TBT på botten. Efter mätningarna kommer vi att upprätta en handlingsplan för hur båtar med TBT förekomst skall hanteras.

Vi har också kommit i mål med upphandlingen av entreprenörer för byggnation av vår nya upptagningsramp. Det har varit ett digert arbete där vi är flera som har lagt mycket tid på att diskutera med olika entreprenörer om olika lösningar och tidplaner.
Entreprenaden kommer att delas av två entreprenörer. En som står för rivning av den gamla betongrampen och iordningställande av grundläggning för den nya rampen, den andra entreprenören står för tillverkning och utläggning av den nya rampen. Rivningsarbetena kommer påbörjas någon gång efter den 22 oktober, det är dock inget startdatum spikat just nu i skrivande stund. Jag är väldigt glad att projektet äntligen är på gång och den nya rampen kommer ytterligare bidra till att arbetet med sjö- och torrsättning blir säkrare och förenklas.

Jag vill även med anledning av upptagningarna i år vädja till er alla att se till att ha bra pallningsmaterial som är enkelt och säkert att arbeta med. Segelbåtsvaggor och dåliga bockar gör att minuterna tickar iväg när båtarna skall ställas av. För att upptagningarna ska optimeras krävs bra och enkla bockar och stöttor.

Det är dessutom av yttersta vikt att man som båtägare har koll på när man ska ta upp, är förberedd och att man har sin båt på plats vid upptagningsbryggan när vagn och traktor är på väg. Upptagningsgänget har upplevt en del problem med detta så här får vi hjälpas åt så att det blir bättre.

Vi har fått vår gamla hydraul vagn såld vilket tillfört lite kapital och tagit bort en enhet som behöver underhållas.

OBS. OBS. OBS. Vaktchefen meddelar också att det finns lediga vakttider nu under hösten och det är flera medlemmar som inte har satt upp sig på vakt. Det är av största vikt att ni bokar upp er eftersom det är en skyldighet att gå sina vaktpass varje år

Det blir i år som tidigare ett antal båtar som kommer ligga kvar i vattnet under vintern, dessa båtar kommer som tidigare år ligga på A-bryggan där klubben står för el till isfritt vatten, båtägarna står för utrustningen för att hålla isfritt samt betalar el för förbrukningen i den egna båten.

Jag hoppas att vi ses på klubbområdet under höstfixet.
Var försiktiga när ni jobbar med båtarna, tänk först och gör sen, så att vi slipper skador och att vi alla åker hem ifrån klubben i samma skick som vi kom dit.

Varma hösthälsningar.
Mats Landberg
Ordförande OBF

TBT-mätning av båtbottnar

Hej alla medlemmar

I samband med vår TBT-mätning som kommer utföras den 20–21 oktober av företaget Happy Boat så kommer båtar som är sjösatta före 1989 och som tas upp på land hos OBF att behöva undersökas för att se om det finns TBT på båtbotten.

Ett separat mail kommer att gå ut till berörda båtägare. Ni som ej har fått detta mail och har båt sjösatt före 1989 ombedes kontakta Per Elvin, per.elvin@live.se för att komma med på listan för TBT-mätning.

Ni som ej önskar få er båt undersökt p g a av att båten skall lämna klubben behöver kontakta Per Elvin för att få er båt borttagen från listan för TBT-mätning

Sjösätter ni er båt på annan plats men har OBF som hemmahamn behöver ni ha ett bevis på att er båt är fri från TBT.

Efter utförda mätningar kommer styrelsen ta ställning till hur vi skall planera för en effektiv borttagning av TBT-färger av de båtar som ej uppfyller lagkravet.

Jag vill återigen förtydliga att detta är ett lagkrav och ingenting som vi I vår förening kan påverka. Det är idag en olovlig handling att sjösätta båtar som har bottenfärg som innehåller TBT.

Kostnaden för denna undersökning/mätning kommer att debiteras respektive båtägare och är ingenting som påverkar föreningens ekonomi.

Hälsar
Mats Landberg
Ordförande OBF