Besök på Operans/Dramatens kulissverkstad

Välkomna till ett besök på Operans och Dramatens kulissverkstad den 13 mars 2019 mellan 18-20. Kalle Ottosson (varvschef) guidar oss runt i lokalerna.

Föreningen bjuder på kaffe/te efteråt.

Adress:  Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka

Buss 402 från Slussen avstigning hållplats Gäddviken, fortsätt 200 m i samma riktning som bussen. Gå in genom grinden med teatermasker. Samling vid glasentrén. Parkering finns.

Anmälan senast 5 mars till: utvecklingsgruppen@oxnobatforening.se

Max antal 20 personer,  så först till kvarn gäller.

Välkomna önskar Utvecklingssektionen!

Nyhetsbrev från ordförande

Nytt år med nya möjligheter.  

Då skriver vi 2019, året då OBF firar 50 år. Vi har startat året med föreningens årsmöte och jag vill börja med att tacka alla er som deltog i mötet och för förtroendet att fortsätta som ordförande i OBF under de kommande 2 åren. Efter årsmötet bjöds det på en god lunch och trevliga diskussioner medlemmar emellan, jag tycker att det är en trevlig tradition vi har etablerat, det är alltid trevligt att träffas och diskutera båtar och båtliv.

Årsmötet beslutade att styrelsen skall består av ordförande och 8 ledamöter. Charlie Rydén, Kalle Ottosson, Stefan Magnusson och Anna Heidenberg är sedan tidigare valda på ytterligare 1 år.  P.G Andersson och Urban Vesterlund omvaldes för en ny 2 års period och Regina Bermvik valdes in som ny ledamot på 2 år.

 På årsmötet informerades det om att alla medlemmar kommer kunna logga in i klubbens datasystem med eget användarnamn och lösenord för att boka vakt och kontrollera/ändra sina egna uppgifter i systemet. Styrelsen kommer i samband med detta se över hur vi ska arbeta med dom möjligheter som finns i systemet för att förenkla både funktionärsarbetet samt kontakter för er medlemmar med klubben. Jag återkommer med information om hur detta utvecklas i kommande info brev.

Som ni kanske har sett eller läst så har arbetet med sjö- och upptagningsrampen börjat, entreprenören som skall plocka bort gamla betongelement och bereda botten för dom nya har etablerat sina maskiner på klubben. Men själva arbetet har i skrivande stund inte påbörjats.
Som jag har informerat om tidigare så har vi handlat upp denna del av projektet på löpande räkning, det innebär att det är viktigt att arbetet kan utföras utan hinder och störning eftersom vi betalar för varje timme entreprenören är på plats. Dom nya betongelementen gjuts just nu hos Hamnab och kommer läggas ut under senvintern så att allt skall vara klart till sjösättningarna i vår.
 

Dom båtägare som hade för höga halter av TBT på botten av sina båtar har haft ett möte i klubbstugan tillsammans med mig, Per Elvin som är miljöansvarig och Kalle Ottoson som är ansvarig för varvet där vi diskuterade hur vi ska lösa saneringen av dessa båtbottnar.
Deltagarna var positiva och intresserade av hur vi kan hjälpas åt för att få detta att fungera på ett smidigt sätt. Per Elvin kommer vara sammanhållande i det här projektet och hålla berörda parter informerade.

När ni åker ner till klubben för att se till era båtar så vill jag uppmana er att vara försiktiga när ni går eller kör inne på området. Just nu ligger det snö ovanpå en glatt isbeläggning och jag kan av egen erfarenhet meddela att det är lätt att göra en piruett som slutar med att man ligger platt på marken. 

Vi har tyvärr drabbats av inbrott och tillgrepp inne på området senaste tiden. Det har varit stöld av instrument i båtar på planen och man har brutit upp låset på lilla grinden och klippt upp staketet för att försöka stjäla utombordsmotorer. Det är som allt väldigt trist när sådant här inträffar och extra tråkigt för drabbade båtägare.  

Under medlemsidorna på hemsidan har vi lagt ut preliminär information om kommande sjösättningar, det är ju ett litet tecken på att en ny båtsäsong närmar sig, dessutom kommer båtmässorna i Göteborg och Stockholm som ett riktigt säkert vårtecken.

Avslutar som vanligt med en uppmaning till alla att åka ut en tur och se till båten. Kontrollera att täckning och pallning ser bra ut och dessutom se till att ni inte har haft besök av oinbjudna gäster.    

Vintriga hälsningar  

Mats Landberg

Ordförande

Inbrott hos OBF

Idag söndag den 27 januari uppmärksammades det att vi tyvärr har haft inbrott på vårt varv. Lås har klippts av och staket är uppklippt, samt vad som kunnat konstateras så här långt försök att stjäla en mindre fyrtaktsmotor.Staketet är lagat och nytt lås på plats.
Kan vara bra att åka ut och se till båtarna. 

Med vänlig hälsning

Björn  Hollertz

Äntligen

Bil med lang armNu startar projektet gällande sjö- och upptagningsrampen. Igår började etableringen av entreprenören som ska ta bort gamla betongelement och bygga upp en ny bra grund för nya betongelement.

En grävmaskin med låååååång arm står nu nere vid rampen och nu under mitten på veckan kommer lite mer utrustning.

Så mot slutet av veckan kommer arbetet vara igång.

Planen är att denna första fas kommer ta cirka 2 veckor och efter det kommer fas 2 då företaget Hamnab kommer för att lägga ut nya element.

Jag vill göra er uppmärksamma på att denna första fas är upphandlad på löpande räkning så det är viktigt att vi inte parkerar bilar eller gör något som utgör hinder för arbetena.

Har ni frågor eller funderingar så vill jag att ni kontaktar mig och inte stör och stjäl viktiga timmar för entreprenören som vi i slutändan får betala för. 

Vänliga hälsningar 

Mats Landberg
Ordförande OBF
ordf@oxnobatforening.se
073-766 14 50

TBT-möte den 28 januari

Den 28 januari kl. 19.00 bjuder vi in till möte för diskussion och planering av sanering/spärrskikt för de 25 båtar som har positiv resultat från TBT-mätningen under hösten 2018.

Från klubben kommer ordförande, varvschef och underhållschef samt miljöansvarig att deltaga.

Inför mötet behöver respektive båtägare betänka om nedan frågor:

 • Jag avser själv lägga på spärrskikt och bottenfärg inför sjösättning 2019.
 • Jag avser sanera min båt under våren
  • Jag vill sanera själv
   • Jag vill blästra
   • Jag vill skrapa och slipa
  • Jag vill ha hjälp från etablerat företag med blästring alternativt skrapning.
 • Anmäl övriga till Per Elvin inför mötet.

Vänligen öka er kunskap på SMBF´s hemsida om information på  www.smbf.org/miljokonferens/

Anmäl ert deltagande till Per.elvin@live.se

Väl mött Per Elvin